Vízparti fogalomtár

 

Meder: A vízfolyást vagy állóvizet magába foglaló természetes mélyedés vagy kiépített terepalakulat, amelyet meghatározott partvonalig a víz rendszeresen elborít.

Parti Védmű: A vizek kártételei elleni védekezéshez szükséges vízi létesítmény, amely a partvonalon kerülhet elhelyezésre, ill. megépítésre.

Közvetett vízparti ingatlan: Olyan beépített, vagy beépítetlen telek, amelynek az ingatlanügyi hatóság által nyilvántartott térképészeti határvonala ténylegesen nem érintkezik és nem határos a mederhatárral, vagy a partvonalat biztosító parti védművel.

Közvetlen vízparti ingatlan: Olyan beépített, vagy beépítetlen telek, amelynek az ingatlanügyi hatóság által nyilvántartott térképészeti határvonala ténylegesen is érintkezik és határos a mederhatárral, vagy a partvonalat biztosító parti védművel.

Tisztelt Ingatlankereső!


Ingatlant vásárolni mindig is felelősség, egy vízparti ingatlan vásárlása pedig különösen ritka és kiemelten meghatározó jelentőségű, ezért mindenképpen érdemes kellő körültekintéssel eljárni.

Vízparti ingatlan vásárlásakor pedig érdemes kifejezetten alaposan informálódni, és teljeskörűen  tájékozódni, ebben nyújthat némi segítséget az alábbi szempontok egyéni mérlegelése.

A Balaton északi partján, a helyi adotságok miatt rendkívül kevés helyen található ténylegesen közvetlen vízparti ingatlan. A déli parton már kedvezőbb a helyzet, de a legtöbb közvetlen vízpartinak gondolt ingatlan valójában nem a Balaton partján, azaz annak mederhatárán, ill. partvonalán fekszik.

A köznyelvben gyakran alkalmazott ”közvetlen vízparti ingatlan” kifejezést érdemes fenntartással kezelni mindaddig, amíg a vevő meg nem győződhetett arról, hogy a Balatonon megvásárolni kívánt ingatlan valóban közvetlenül vízparton fekszik-e, azaz az ingatlan telekterülete és a Balaton partja, vagy a parti védmű között nincs olyan önáló ingatlan, amely azt elválasztaná a Balaton partvonalától.

A legtöbb helyen az adottságok miatt a vízközeli ingatlanok telekhatára közvetlenül nem érintkezik, nem érintkezhet a Balaton partjával, hanem általában közösségi célú területrész választja el attól. Tipikus ilyen eset, amikor a Balaton partja önkormányzati tulajdonban van, és közcélú funkciót tölt be a köztes terület, pédául szabadstrand vagy sétány, bicikliút,ill.  egyéb területént hasznosul. Ennek látszólag nincs különösebb jelentősége, de vevőként mindenkit megillet annak az eldöntésének joga, hogy az általában jelentős felárral kínált vízparti ingatlanok használatát mennyire befolyásolhatja kedvezőtlenül az, ha például esténként a vízpartra érkező, így jogilag közterületen tartózkodó idegen személyek akár hajnalig is mulatozhatnak a területen, különösebb tekintet nélkül a közvetlen vízpartinak gondolt ingatlanok tulajdonosainak nyugalmára.

Ritka esetben, de a valóban közvetlen vízparti ingatlanok esetén természetesen a Balaton hozzátartozó partjára csak az adott épület, ill. a lakópark tulajdonosai mehetnek le, aminek jelentős előnyei vannak. A teljesség igénye nélkül: a Balatonpartot nem idegenekkel együtt kénytelenek használni a lakók, sem éjjel, sem nappal, így a használat nyugalma biztosítható, valamint a Balatonpart és víz higiénés tisztasága is kedvezőbb, továbbá akár a strandfelszerelés is kint maradhat a strandon éjszakára, és megoldható a vízi sport eszközök tárolása és vízbe helyezése is, a teljes értékű pihenésre kedvezőbb helyzetet teremtve.

Hasznosabb, és az ingatlanvásárlók érdekeinek szempontjából helyesebb is lenne, ha a nem közvetlen vízparti ingatlanok meghatározása során gyakrabban kerülne használatra  a ”közvetett vízparti ingatlan” megnevezés, amely kifejezően tükrözi az ilyen jellegű ingatlanok valós elhelyezkedését a mellékelt ábra szerinti módon. 

Összefoglalva, vízparti ingatlan keresése esetén vevőként kellő gondossággal eljárva mindig kerüljön ellenőrzésre, hogy a kiválasztott ingatlan KÖZVETETT VÍZPARTI, vagy valóban KÖZVETLEN VÍZPARTI !